SAL7770, Act: R°33.3 (67 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°33.3  
Act
Date: 1483-07-16

Transcription

2021-02-16 by Transkribus Software
Nae dien de hee(re)n scepen(en) van loven(e) vand(en) voerleden(en)/
jae(re) de sake voe(r) hen inde banc bedingt tusschen marcken/
wilen de post aenlegge(re) t(er) eenre zijden en(de) lijsbeth hacken/
verweresse t(er) ande(re) den raide vand(er) stad in handen/
gestelt ende daer af rapport gedaen hebben gehadt/
is op heden die sake geresumeert en(de) de thoeniss(en) te/
beyden zijden geleyt Ende op al rijpelijc geledt is/
bijden selve(n) raide uutgesproken en(de) get(er)mineert ter/
p(rese)ncien der voirs(creven) lijsbette(n) ende jans philippot p(ro)cur(eur)s/
vander weduwen des voirs(creven) wilen marcx dat/
de voirs(creven) lijsbet nae den thoen bijden aenlegge(re) geleyt/
gehouden sal sijn te betalen(e) der weduwe(n) des voirs(creven) wile(n)/
marcx vie(r) sacken corens in pleno (con)silio julii xvi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-06-13 by The Administrator