SAL7770, Act: R°393.2-V°393.1 (769 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°393.2-V°393.1  
Act
Date: 1484-05-22

Transcription

2019-11-23 by Transkribus Software
It(em) es te weten(e) dat de voers(chreve) twee leste vesticheid(en)/
geschiet zijn voir de vestich(eit) vande(n) xx ryns g(ulden) erflijc va(n)d(en)/
voirs(chreve) eene(n)vijftichen die de voers(chreve) gehuyssche(n) naevolgen(de)/
der come(n)scap d (aer)af geschiet wae(re)n sculdich te v(er)ond(er)panden/
op ande(r) goeden tott(er) voers(chreve) herbergen En(de) sullen hen de/
voers(chreve) kynde(re) talle(n) tijden alst he(n) gelieft moege(n) behulpe(n)/
met welker obligacie(n) vande(n) tween hen gelieve(n) sal/
Behalve(n) dat de voers(chreve) gehuyssche altijt met eene(n) betalen(en)/
vande(n) voers(chreve) eene(n)vijftich rynsg(ulden) sulle(n) gestaen En(de) oic zijn/
de voers(chreve) vesticheid(en) gedae(n) te dier meyni(n)ge(n) oft de voers(chreve)/
gehuyssche(n) in toecomende tijden de voers(chreve) h(er)berge voir den/
voers(chreve) erfchijs van li r(yns) g(ulden) liete(n) ligge(n) oft dat den pant/
verarg(er)de dat de voers(chreve) mo(m)boirs oft kynde(re) voir de/
xxxi r(yns) g(ulden) erflijc vande voers(chreve) li r(yns) g(ulden) sulle(n) moege(n)/
volgen opde herberge mette(n) toebehoirte(n) en de xx r(yns) g(ulden)/
/ erflijc opde voers(chreve) goede oft opde p(er)sone d(aer) voe(r) v(er)obligeert/
gelijc dat inde cedulle va(n)d(en) come(n)scap die int ope(n)bair/
doen men de voers(chreve) h(er)berge v(er)cochte op hooge(n) en(de) metter/
berrend(er) keerssen m(er)ckelijc bevorwert was En(de) soe wa(n)neer/
de xx ryns g(ulden) erflijc vand(en) voers(chreve) g(eorgius) gelost en(de) afgequete(n)/
sulle(n) zijn soe sulle(n) de voers(chreve) twee leste obligacie(n)/
v(er)smolten en(de) te nieute zijn cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator