SAL7770, Act: R°407.2 (802 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°407.2  
Act
Date: 1484-06-07

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
It jouffr(ouw) jeha(n)ne van bourdeaulx weduwe geerts wile(n) vand(en)/
hove ter eenre en(de) jan ruyfflairt ind(en) name van willem(me)/
ruyfflairt zijne(n) vader dien hij tot desen gelooft heeft te/
vervange(n) t(er) ande(r) zijden hebben tege(n) malcande(re)n dach genome(n)/
en(de) gelooft dat sij sulle(n) come(n) hier inder stadt van heden over/
drie weke(n) naistcomen(de) te mistijde en(de) alsdan voe(r) scep(enen) van lov(en)/
bekinne(n) in deylinge(n) gevalle(n) te zijne de goede(n) achtvolgen(de) den/
vonniss(en) en(de) t(er)mi(n)atie(n) voirtijde(n) gewes(en) alhier tussche(n) de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) jehanne en(de) de voirs(creven) ja(n)ne ind(en) name va(n) hem en(de)/
vand(en) voirs(creven) zijne(n) vader navolgen(de) seke(r) cedulle(n) d(aer) af gemaict/
cora(m) hoeven burg(imagistr)[o] hove tants scab(inis) junii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator