SAL7770, Act: R°414.1 (815 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°414.1  
Act
Date: 1484-06-19

Transcription

2019-11-22 by Transkribus Software
It(em) navolghen(de) desen heeft claes de vilthe(re) woenen(de) s(in)t truyde(n)/
nu t(er) tijt generaul rentmeest(er) des voirs(creven) godshuys met/
consente en(de) in jegewoirdich(eit) des voirs(creven) p(re)laets gelooft/
de(n) voirs(creven) p(er)sone(n) aut dat hij de(n) tijt van sijnd(er) rentmeest(er)/
scap due(re)nde en(de) soe lange hij dbewint des voirs(creven) godsh(uys)/
hebbe(n) sal de pe(n)ni(n)ge va(n) sijne(n) ontfange soe v(er)re die strecke(n)/
bestelle(n) sal alhier opten wissel d(er) stadt van loeven(e)/
om d(aer) mede jairlicx de p(ri)ncipale loopen(de) rente(n) betaelt/
te werdde(n) Ende dat hij tsurplus oft dair yet ov(er)schote/
beke(re)n sal in afleggenge vand(er) voirs(creven) erfrente soe la(n)ge/
en(de) s tot aen die(n) tijt toe dat de voirs(creven) rente geheelijc/
en(de) al gelost en(de) afgequete(n) sulle(n) sijn en(de) tot dat de voirs(creven)/
borghe(n) geheelijc en(de) al d(aer) af costeloes en(de) schadeloes ontlast/
sulle(n) sijn soe verre zijne(n) t(er)mijn duert en(de) de penni(n)ge(n) d(aer) af/
strecke(n) en(de) niet voirde(r) tamq(uam) ass(ecutu)[m] coram eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator