SAL7770, Act: R°450.1 (855 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°450.1  
Act

Transcription

2019-11-15 by Transkribus Software
Arnt arnts wonende tot eversb(er)ghe doet gebieden de goede hier na/
bescreve(n) Inden yersten een ca(m)me metten huysen hoven en(de) met allen hae(re)n/
toebehoirten gelegen tot eversb(er)ghen aenden kerchof neven de goede henric/
wisscharts gelijc de selve arnt de vors(creven) goede v(er)cregen heeft jege(n) gielise/
vanden b(er)ghe en(de) goedinge dair aff ontfaen voe(r) hof en(de) he(re) daermen de/
vors(creven) goede af houdende is Ite(m) een dachmael wijngarts luttel mijn of mee(r)/
gelegen inde p(ro)chie van ev(er)sbghe inde bancstrate tusschen de goede der kijnde(re)/
ty(m)mermans en(de) de goede coels ghijsselen vercregen jegen adaem van haren/
en(de) d(aer) af de voirg(enoemde) arnt oec goedinge ontfaen heeft voe(r) hof en(de) he(re)/
daermen de selve goede af houdende is Te dien eynde (et)c(etera) hier af sijn/
de drie gebode gedaen Te weten dyerste gebot d(aer) af des sondaeghs/
xvii daghe in septembr(is) int jae(r) xiiii[c] xxx p(rese)ntib(us) goessuino ouderogge/
et ar(nol)[do] vande velde scabinis lov(aniensibus) Dander gebot d(aer) af des sondaeghs/
ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende p(rese)ntib(us) judoco absoloens (et) goess(uino)/
ouderogghe scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er)/
xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende p(rese)ntibus judoco abs(oloens) (et) goess(uino)/
ouderogghe scabinis lovan(iensibus) p(re)d(i)c(t)is
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator