SAL7770, Act: R°452.2-V°452.1 (862 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°452.2-V°452.1  
Act

Transcription

2019-11-11 by Transkribus Software
Brueder jacob vanden broeke conveers des godshuys van bethleem doet/
gebieden inden name en(de) van weghen des selfs godshuys, de goede en(de) erfpacht/
hier na bescreve(n) Inde(n) yersten een dachmael lants gelege(n) inde p(ro)chie van he(re)nt/
opt langvelt tussche(n) de goede des p(er)soens d(er) kerken van wiltsel en(de) de goede/
willems de gruyte(re) It(em) drie vierdel lants of daer omtrent gelege(n) ald(aer) opt/
selve velt tussche de goede jans de coninc en de goede peter vranx/
It(em) een half mudde rogs d(er) maten van loeven erflex pachts aen en(de) op/
seke(r) goede en(de) pande symoens vanden bossche en(de) jans bodde gelegen/
inde vors(creven) p(ro)chie van herent gelijc de vors(creven) brueder jacob de vors(creven) goede
//
vercregen heeft jegen h(ere)n woute(re)n keyenoghe prieste(r) en(de) goedinge d(aer) aff/
ontfaen voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven van gheldolf rogghe en(de) henr(ic)/
scoerbroeck die na de(n) recht d(er) stat van loeven tot de(n) vors(creven) goede(n) ende/
erfpacht comen ende geleydt wae(re)n Te dien eynde (et)c(etera) Hier aff sijn oec/
de drie gebode gedaen opten selve(n) tijt en(de) voer de selve scepen(en) gelijc/
staphans int gebot h(er) hubrechts van balen voirscreve(n) openbaerlic ge/
screve(n) steet
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator