SAL7770, Act: R°454.2 (870 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°454.2  
Act

Transcription

2019-11-10 by Transkribus Software
Her henric rumelants canonic regulier des godshuys van onser/
vrouwen throen bi grobbendonc doet gebieden inden name en(de) van wege(n)/
des voirs(creven) godshuys de goede en(de) erfpacht hier na bescreve(n) Inden yersten een/
stuck beemds houdende iii(½) dachmael luttel min oft meer gelege(n) inde p(ro)chie/
van ned(er)lynthre opte ghete aldair inde beemde geheten gheetbroec tussche(n)/
de goede ots van halle en(de) de goede willems van kermpt Ite(m) thien/
mudde rogs der maten van thienen erfs pachts die tvors(creven) godshuys heeft en(de)/
houdende heeft is aen en(de) op seke(r) goede en(de) pande de houdende zijn wout(er)/
henric willem en(de) gheert weer gebruede(re)n willem stichghelmans ende/
jan van mechele(n) hae(r) zwaghers inde p(ro)chie vander nuwer capellen ende/
dair omtrent gelegen ghelijc de vors(creven) brueder henric inden name en(de)/
tot behoef des voirs(creven) godshuys de voirs(creven) goede en(de) erfpacht v(er)cregen heeft/
jeghen janne van daelhem soen willems wilen van daelhem en(de) goedinge/
d(aer) af ontfaen voer meye(r) ende scepen(en) van loeven van henricke vander/
elst die na den recht d(er) stat van loeven tot allen den goeden des/
voirs(creven) jans van daelhem comen en(de) geleydt was Hier af sijn de drie/
gebode gedaen te weten dyerste gebot d(aer) af des sondaeghs drie/
daghe in decembri int jae(r) ons he(re)n m cccc en(de) xxx p(rese)ntib(us) bald(uino)/
de g(ra)vio (et) goess(uino) auderogghe scabinis lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des/
sondaeghs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende p(rese)ntibus goess(uino) ouderogge/
dyonisio boys scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er)/
xiiii nacht d(aer) naist volgende p(rese)nt(ibus) iamd(i)c(t)is ouderogge boys scab(inis) lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator