SAL7770, Act: R°456.3-V°456.1 (879 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°456.3-V°456.1  
Act

Transcription

2019-11-13 by Transkribus Software
jan vanden kerchove sone jacobs wilen vanden kerchove van mechelen doet/
gebieden thof geheten boxhof in huysen hoven wynnende lande beemde/
eeusele tsijse en(de) met alle den rechte daer toe horende gelege(n) inde p(ro)chie/
van wildebroeck en(de) daer omtrent gelijc de vors(creven) jan die goede
//
vercregen heeft jegen de sarteel den riken van bruessel ende/
goedinge d(aer) af ontfaen van osten bock die na de(n) recht d(er) stat/
van loeve(n) tot de voirs(creven) goeden comen en(de) geleydt was Te/
dien eynde (et)c(etera) Hier af sijn oec de drie gebode gedaen opte(n)/
selven tijt en voer de selve scepen(en) van loeven die genoemt/
en(de) gescreve(n) staen int gebot gielijs van galmale staphans vors(creven)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator