SAL7770, Act: R°457.3-V°457.1 (883 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°457.3-V°457.1  
Act

Transcription

2019-11-08 by Transkribus Software
Henric van wynghe soen jans wilen van wynghe doet gebieden/
thof gehete(n) scoten mette(n) huysen hoven wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n)/
bossche en met allen sine(n) toebehoirte(n) houdende te same(n) xxxviii boende(r) of dair/
omtrent gelijc dese goede inde prochie van bierbeke en van ned(er)velpe/
achter den breemt gelegen zijn tusschen dbosch geheten vertrikeb(er)ch des/
godshuys van vileer en de goede die wilen wae(re)n wouters de brievere/
/ en der joffr(ouwe) skersmak(er)s in deen side ende de winkelstrate en(de) de vroente/
geheten aenhou in dande(re) en(de) gelijc de voirs(creven) henric de voirs(creven) goede/
v(er)cregen heeft jegen arnde van le(n)neke wille(m)me van boeckout/
die zijnre docht(er) heeft en(de) joffr(ouwe) m(ar)grieten sinen wive dochter des/
voirs(creven) arnts van le(n)neke en(de) goedinghe d(aer) af ontfaen voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven van henricke wante die na de(n) rechte d(er) stat/
va(n) loeven tot de(n) voirs(creven) goeden comen ende geleydt was Te/
dien eynde (et)c(etera) hier af sijn de drie gebode gedaen Te weten/
dyerste gebot daer af des sondaeghs xviii daghe in februario/
int jae(r) ons he(re)n m cccc en xxx p(rese)ntibus joh(ann)e de borchove(n) et/
goess(uino) ouderogge scabinis lov(aniensibus) Dander gebot d(aer) af des sondaighs/
ov(er) xiiii nacht d(aer) naist volgende p(rese)ntibus goessuino ouderogghe/
arnoldo vanden velde scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) aff des/
sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sonder myddel volgende p(rese)ntibus/
judoco absoloens (et) arnoldo vanden velde p(re)d(i)c(t)o scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator