SAL7770, Act: R°6.1 (7 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°6.1  
Act
Date: 1483-06-27

Transcription

2020-12-28 by Transkribus Software
It(em) nae seke(re) voir terminacie(n) uutgesproken bijden rade/
vander stad tusschen janne cleynart drossete van rotselaer/
die bij wille(m)me lobbe hier inder stad gehacht was/
ter eender zijden en(de) den selven wille(m)me lobbe/
ter andere hebben de voerscr(even) dross(ete) ende henr(ick)/
van bettenrode zijn vorste(r) geclaert ende genome(n)/
bij hue(re)n eede te weten(e) de dross(ete) dat hij/
zindert der p(rese)ntacien vander stad open(en) brieven/
symoen(e) van wesenbeke niet en heeft gesien/
oft gewete(n) onder hem bedwanckelijc Ende de/
voirs(creven) dienere dat hij ter stont als de voers(creven)/
drossete de voirs(creven) brieve hadde ontfanghen uut/
zijnen laste ghing ter plaetsen dair de voe(r)scr(even)/
symoen gesien was dair hijs niet en vant ende/
dat hij hem noyt seder onder zijn bewint en heeft/
gesien noch geweten bedwanckelijc junii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator