SAL7770, Act: R°6.2-V°6.1 (8 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°6.2-V°6.1  
Act
Date: 1483-06-27

Transcription

2020-12-29 by Transkribus Software
It(em) aldair come(n) zijn voir den rade vander stadt/
jasp(er) lambrechts als man en(de) momboer ka(tli)[ne(n)] vand(en)/
broecke zijns wijfs ende de selve ka(tli)[ne] met he(m)/
ter eender zijden en(de) ka(tli)[ne] wed(uwe) jans wile(n) vand(en)/
broecke moeder der voers(creven) ka(tli)[ne(n)] met gorijs de
//
smet hue(re)n nae man ter andere Om der vliegen(de)/
erven wille gebleven nae des voers(creven) wilen jans/
doot die de voers(creven) gehuyssche(n) jasp(er) ende zijn wijf/
hadden beg(eer)t geinventarieert te wordden ende/
als zij dair comen wa(r)en om dat te doene/
hadde de voirs(creven) weduwe hen dair inne belet/
gedaen en(de) hue(r) slote(n) niet willen opdoen Dat/
meer ware hadde zij geseet dat zij niet wed(er)staen(de)/
den inve(n)tar(is) de vliegen(de) erve tot hue(re)r/
gelieften vercoopen ende veranderen soude bege(re)nde/
huer alsoe onder wesen oft bedwongen te wordde(n)/
dat zij van al mochten hebben inve(n)tar(is) en(de) dat/
zij stelde behoirlike caucie dair mede zij metten/
ande(re)n kynde(re)n totten hue(re)n comen mochten Es/
get(er)mineert ende p(ar)tien uutgesproken voir recht/
dat de voers(creven) wed(uwe) gehoude(n) sal zijn met behoirlike(n)/
eede te vercla(r)en en(de) voe(r) oogen te bringen(e) alle/
de vliegen(de) erve die zij heeft en(de) gebleve(n) es en(de) in/
hue(re)n handen geweest nae de doot des voers(creven) [wilen] jans/
huers mans En(de) den inve(n)tar(is) gemaict sal zijn zij/
gehoude(n) zijn caucie te stellen dat alle de vliegen(de) erve/
die nae hue(re)r verificacie(n) geinve(n)tarieert sal wordden/
hue(re)n voirkynde(re)n nae hue(r) doot volge(n) sulle(n) behalve(n)/
hue(r) aen de goede hue(re)n gebruycke hue(r) leefdage lang eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator