SAL7770, Act: R°77.1 (143 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°77.1  
Act
Date: 1483-09-03

Transcription

2021-11-02 by Transkribus Software
Item katlijne van achter dochter wilen jans met eene(n) mo(m)boir/
inden name van haer selven en(de) inden name en(de) van weghen/
katlijnen van rode huer(er) natuerliker dochter die zij behouden/
heeft van wilen henricke van rode ond(er) hue(r) daghe zijnde/
die zij hier inne gelooft heeft te vervangen zo wanneer/
sij tot hue(re)n dagen comen sal sijn dien bij testamente en(de)/
uutersten wille des voirs(vreven) wilen henrix gemaect zijn deen/
helicht van allen zijnen goeden beruerlic en(de) omberuerlic gelijc/
tselve testament uutwijst dair inne notarijs is geweest/
her mychiel roekeloes priester prochiaen van sinte mych(iels)/
te loven(e) henric mertijns en(de) katlijne van achter zijn wijf/
ter eender gielis van rode jan bercman inden name van/
margrieten van rode zijnen wijve suster des voirs(creven)/
gielis absent zijnde die hij hier inne gelooft heeft te/
vervangen en(de) jan bercman huer(er) beider zone ter ander/
sijden Sijn met malcande(re)n mynlic veraccordeert/
en(de) eensworden van allen den goeden beruerlic ende/
omberuerlic die de voirs(creven) wilen henric vercregen heeft met/
gertruyden wilen van achter zijnen wijve zuster d(er) voirs(creven)/
katlijnen hoe die genoempt mogen zijn oft die gelegen sijn/
der pointe en(de) condicien hier na bescreven die zij deen/
den ande(re)n chelooft hebben tonderhouden voir hen hue(re)n erven/
en(de) nacomelingen niet tegenstaende den voirs(creven) testamente/
dwelc een yegelic van hen soe v(er)re het [elken] aengaet en(de) alle ande(re)/
testamenten en(de) makinge revoce(re)n casseren en(de) te nieute doen/
willende dat die van onwerden zijn en(de) bliven machtebes/
Ende inden yersten es de meyninge en(de) consente(re)n deen den/
ande(re)n datmen alle de vors(creven) goede v(er)coepen en(de) ten hoeghpsten/
bringen sal en(de) die pe(n)ningen dair af comen(de) beke(re)n inde/
schout des voirs(creven) wilen henrix ende die betaelt zijnde/
wes dan dair overt datmen die deylen sal in iiii p(ar)tien/
Te weten(e) deen vierdel dair af der voirs(creven) katlijnen van/
achter en(de) huer(er) dochter dander vierdel den vors(creven) henr(icke) en(de) sijnen/
wijve tdel den vors(creven) gielise en(de) tvierde vierdel den vors(creven) janne en(de) sijne(n)/
wijve berge nausnide(re) sept(embris) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator