SAL7770, Act: R°79.5-V°79.1 (151 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°79.5-V°79.1  
Act
Date: 1483-09-09

Transcription

2021-10-30 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat qui(n)ten crabbe heeft gheconstit(ueert)/
henricke crabbe sijne(n) brued(er) molde(r) henricke crabbe te belanden(en)/
en(de) yden crabbe suster des voirs(creven) qui(n)tens aut om alle sijn sake(n)
//
questien en(de) geschillen die hij nu uutstaen(de) heeft oft/
namaels hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s/
stad te verwa(r)en te bescudden te v(er)volgen te bedinghen/
te wynne(n) te v(er)liesen tallen plaetssen voe(r) alle gerichte(n)/
en(de) tegen eene(n)yegeliken daer des behoeve(n) en(de) te doen/
sal moegen wesen (et)c(etera) Ende om alle sijn chijse rente(n)/
pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden diemen hem nu/
sculdich es oft namaels wesen sal te mane(n) teyssche(n)/
op te bue(re)n en(de) tontfangen den sculders van hue(re)n ontfa(n)ge/
quijt te schelden en(de) quitan(tie) te geven (et)c(etera) in for(ma) P(ro)mitten(s)/
rat(um) salvo iusto calc(ulo) cor(am) hoeven burg(imagistro) nausnide(re)/
tants scab(inis) sept(embris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator