SAL7770, Act: R°8.3 (9 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°8.3  
Act
Date: 1483-06-30

Transcription

2020-12-26 by Transkribus Software
It(em) meest(er) jan van vivengnies cyrurgijn heeft gelooft lodewijke/
vander borch seventhien en(de) eene(n) halven rijns guld(en) te tsestich/
pl(a)c(ken) tstuc twee en(de) eene(n) halve(n) r(ijns) guld(ern) d(aer)af va(n) heden in/
acht dage(n) naestcomen(de) en(de) als van dan voirt alle/
maende(n) eene(n) r(ijns) guld(en) tot dat de voirs(creven) so(m)me geheel/
betaelt sal zijn Met cond(icie) of hij drie maend liet/
ov(er)gaen onbetaelt dat dan al gevallen soude zijn cor(am)/
hoeve(n) burg(imagistro) junii ult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator