SAL7770, Act: R°97.1 (182 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°97.1  
Act
Date: 1483-09-24

Transcription

2021-11-06 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat m(ar)griete gielijs wed(uwe) jans wile(n)/
van bierbeke cu(m) tuto(r)e ende jan van bierbeke huer sone/
hebben geconstitueert volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteyt/
gegeven en(de) met desen mechtich maken elc den ande(re)n ende/
voirt janne gielijs geheete(n) sveken vader der voirs(creven) m(ar)griete/
janne van bierbeke sone wilen henricx he(re)n henricke ydeletten/
prieste(r) huyghen van udekem roelove van erps gielijse le(m)mens/
henricke yngelbaerts willem(me) van leefdale ja(n)nese heyms/
ende quirijne gheerts aut om alle huer saken questien/
en(de) geschillen die sij oft elc van hen nu uutstaen(de) hebbe(n)/
oft namaels hebben sulle(n) moegen in aenleggers oft v(er)weed(er)s/
stad hoeda[ni]ch die sijn moegen te verwa(r)en te bescudden/
te v(er)volghen te bedinghen te wynne(n) te v(er)liesen tallen plaetse(n)/
voer alle gerichte(n) en(de) tegen eene(n)yegelike(n) daer des behoeve(n)/
en(de) te doene sal moegen wesen (et)c(etera) Ende desgelijcx/
om alle huer chijsen renten pachten lijftochte(n) ende ande(re)/
schulden diemen hen nu sculd(ich) es oft namaels wesen/
sal te mane(n) teysschen opte bu(r)en en(de) tontfangen den sculd(ers)/
van hue(re)n ontfange quijt te schelden en(de) quitan(cie) te geven/
daer voe(r) te panden te daghen en(de) rastame(n)te te doen/
leggen getuyge(n) ind(er) saken te leyden scepen(en) brieve(n) te vo(n)niss(en)/
en(de) die texeque(re)n composicie en(de) mynlike yffeni(n)ge d(aer) af/
te maken Ende d(aer)inne te doene en(de) te vorde(re)n dat/
de voirs(creven) constit(ueerders) en(de) elc van hen selve souden moegen/
doen telk(er) tijt oft sij tegewoirdich en(de) voe(r) oeghen wa(r)en/
P(ro)mitten(tes) rat(um) salvo iusto calc(ulo) cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
naus(nidere) tants scab(inis) sept(embris) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator