SAL7770, Act: V°100.2 (195 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°100.2  
Act
Date: 1483-09-29

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
It(em) lambrecht ghijsels geheete(n) scauwart scrijnmake(r) in p(rese)nc(ia)/
vanden borgmeest(er) heeft gekint en(de) gelijt dat hij aenveert/
heeft alle alsulken haeflike en(de) gereede goede alse bleven/
zijn acht(er) en(de) nae de doot annen wilen dierix sijnd(er)/
huysvrouwe(n) huer toebehoren(de) ende dat hem meest(er) huyge/
van la(n)noy die ov(er)gelevert heeft en(de) laten volgen en(de)/
hem dier alle afgedragen Wairo(m)me de voirs(creven) lambrecht/
hem d(aer) af volcomelijc quijtgescouwe(n) heeft en(de) hem d(aer)/
af geloeft tegen eene(n)yegelike(n) inne te stane cor(am) hoeve(n)/
burg(imagistr)[o] sept(embris) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator