SAL7770, Act: V°101.3 (197 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°101.3  
Act
Date: 1483-09-30

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan lauwers poirte(r) van/
des(er) stad heeft geconstitueert willem(me) de wynne geheete(n)/
van schoe(re) ja(n)nese de vos ja(n)ne van borre en(de) willem(me)/
van leefdale aut om alle sijn saken questien en(de)/
geschille(n) die hij nu uutstaen(de) heeft oft namaels/
hebbe(n) sal moegen in aenlegg(er)s oft verweerders/
stad hoedanich die wesen moege(n) te verwa(r)en te/
bescudde(n) te v(er)volgen te bedinghe(n) te wynne(n) te v(er)liesen/
talle(n) plaetssen voe(r) alle gerichten (et)c(etera) Ende desgelijcx/
om alle sijn chijsen rente(n) pachte(n) lijft(ochten) en(de) ande(re) sculden (et)c(etera)/
P(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto calc(ulo) cor(am) hoeve(n) burg(imagistro)/
berge tants sept(embris) ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator