SAL7770, Act: V°106.3-R°107.1 (212 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°106.3-R°107.1  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2020-04-29 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe liebrechts van wanghe geleydt/
sijnde voer sijn wettich gebreck nae des(er) stad recht tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve henricx godev(ar)ts/
gescreven es geweest den meye(r) vand gheten oft/
sijne(n) stedehoude(r) tot hakendevel hem de selve goede/
te leve(re)n en(de) peysselic te doen volgen ende oft de
//
huysvrouwe des voirs(creven) henrix jan en(de) goert hue(r) kinde(re) oft/
yemant and(er)s daer tegen yet seggen oft allege(re)n wilden oft/
hen e(n)nich recht totten voirs(creven) goeden v(er)meten dat sij des/
quame(n) op heden te mistijde alh(ier) inde banc voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) int recht Ald(aer) sij noch niemant/
van ha(r)en wegen comen en sijn den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)suekende soe hebben de/
scepen(en) van loven(e) ierst aengehoirt pete(re)n comelinc bode/
der stad van loven(e) die cleerde bij sijne(n) eede dexecucie/
en(de) dachbescheydinghe navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e) bijde(n)/
voirs(creven) meye(r) geschiet te sijne t(er) manesse(n) smeyers/
gewijst voer een vo(n)nesse soe v(er)re des voirs(creven)/
geleydde wed(er)p(ar)tije niet en quame ten opstane smeyers/
en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vanden/
voirs(creven) goeden houden sal in sijnen voirs(creven) beleyde/
tot sijnen wettighen gebreken behoef alsoe v(er)re alst/
noch voer hen scepen(en) comen es cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator