SAL7770, Act: V°107.3-R°108.1 (215 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°107.3-R°108.1  
Act
Date: 1483-10-03

Transcription

2020-04-29 by Transkribus Software
Aldair voir den raide vand(er) stad comen es henrick vand(er)/
couthe(re)n wijng(ar)de(r) die aldair ontboden hadde stasse roelofs/
becke(r) seggen(de) dat hij als wijng(ar)de(r) jacops van nuysberghe
//
gewracht hadde den wijngart desselfs jacops die de/
voirs(creven) stas aenveert hadde bege(re)nde alsoe van hem betaelt/
te sijne want van pijne en(de) van arbeyde was Daer op/
stas seyde dat hij als geleyt den voirs(creven) wijng(ar)t aenveert/
hadde en(de) meynde alsoe voir te gane en(de) niet te geven(e)/
oic al moest hij yet te geven soe wa(r)en noch ande(re)/
geleydde die den selven stasse meynden voir te gane/
en(de) alsoe en meynde hij d(air) af niet te geven voir de/
sake beslicht wa(r)e Wert get(er)mineert gem(er)ct dat pijne/
en(de) arbeyt was en(de) gedaen aen den selven wijng(ar)t die/
stas aenvert hadde en(de) d(air) af hij de vruchten van des(en)/
ja(r)e getogen hadde dat de selve stas den voirs henr(icke)/
betalen soude ende soe v(er)re yema(n)t met ande(re)n beleyde/
den voirs(creven) stasse den wijngart mette(n) vruchte(n) ontoghe/
die soude de stad onderwijsen hem dat weder te ke(r)en/
Op welc toeseggen de voirs(creven) stas den voirs(creven) henr(icke)/
betaelt heeft xxxiii stuv(er)s die de voirs(creven) henric/
daer aen p(rese)nteerde bij eede te verifice(re)n d(air)aen v(er)dient/
te hebben in (con)s(ili)[o] p(rese)nt(ibus) hoeve(n) burg(imagistr)[o] naus(nidere) scab(ino)/
lomb(ar)t grave(n) horst tyerens (con)s(iliariis) et plu(r)ib(us) aliis oct(obris) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator