SAL7770, Act: V°11.2 (14 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°11.2  
Act
Date: 1483-06-30

Transcription

2020-12-29 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) dat lodewijc helven hantw(er)cke(r)/
van diest heeft geco(n)stitueert volcome(n) macht en(de)/
auctoriteyt gegeven en(de) met desen mechtich maect/
beatrijsen ts(er)toghen sijnen wive willem(me) vander/
eect sijne(n) swager ende janne van wesenbeke aut/
om alle sijn saken questien en(de) geschillen die hij nu/
uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moeghen/
in aenlegg(er)s oft v(er)weerd(er)s hoedanich die wesen moege(n)/
te bescudden te v(er)wa(r)en te v(er)volghen te bedingen te/
wynne(n) te v(er)liesen tallen plaetsen voer alle gerichten/
en(de) tegen eenenyegeliken daer des behoeven en(de) te/
doen sal moegen wesen Ende desgelijcx om alle/
sijn chijsen rinten pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden/
diemen hem nu sculd(ich) es oft namaels wesen sal/
te manen teysschen op te bue(re)n en(de) tontfanghen den/
sculders van hue(re)n ontfange quijt te scelden ende/
quitan(cie) te geven (et)c(etera) in for(ma) salvo iusto calc(ul)[o] cor(am)/
hoeve(n) burg(imagistro) berge tants julii p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator