SAL7770, Act: V°110.2 (223 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°110.2  
Act
Date: 1483-10-04

Transcription

2021-11-09 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe jans van udekem na(tur)lix geleydt/
sijnde na des(er) stad recht tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve heylwijch wilen coulon wed(uwe) jans/
wilen le bonnier jans en(de) reyneers wilen le bonnier/
huer(er) kinde(re)n te wat plaetsen die gelegen sijn gescreve(n)/
es geweest met brieven van des(er) stad den meye(r) va(n)/
duwechial oft sijnen stadhoude(r) om hem de selve goede/
te leve(re)n en(de) peysselic te doen volghen Ende oft jan/
coulon en(de) conrart sijn sone in sijne(n) broode sijnde d(air)/
tegen yet hadden willen [allege(re)n] oft hen e(n)nichs rechts totten/
voirs(creven) goeden v(er)meten oft yemant and(er)s dat sij des/
op heden come(n) wa(r)en alh(ier) inde banc voer meye(r)/
en(de) scepen(en) int recht ald(air) sij noch niemant van/
hue(re)n weghen comen en sijn den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n)/
de scepen(en) van loven yerst aengehoirt pete(re)n/
comelinc bode der stad van loven (e)die cleerde bij/
sijnen eede dexecucie en(de) dachbescheydinge navolgen(de)/
den scriven(e) voirs(creven) bijden voirs(creven) meye(r) geschiet te/
sijne t(er) manessen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse/
soe v(er)re des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tije niet en/
quame ten opstane smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden/
sal in sijne(n) voirs(creven) beleyde tot sijnen wettige(n) gebreke(n)/
behoef alsoe v(er)re alst noch voer hen scepen(en) come(n)/
es in scampno cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempto roel(ants)/
octobr(is) iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator