SAL7770, Act: V°13.3 (26 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°13.3  
Act
Date: 1483-07-04

Transcription

2020-12-31 by Transkribus Software
It(em) claes de groote weert int gulden hoot heeft/
geloeft willem(me) de wynne eenenvijftich stuv(er)s te/
drie pl(a)c(ken) tstuc deen helicht d(aer) af te half oexst/
naestc(omende) en(de) dand(er) helicht ad nati(vi)tat(is) b(ea)te marie/
seq(uens) p(er)sol(vendam) ass(ecutu)[m] en(de) oft hij den yersten t(er)mijn laet/
ombetaelt ov(er)gaen soe sal den ande(re)n gevallen sijn/
cor(am) hoeven burg(imagistro) julii iiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator