SAL7770, Act: V°16.3 (33 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°16.3  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2021-02-14 by Transkribus Software
It(em) tussche(n) ja(n)ne van ha(m)male sadelmake(r) aengaen(de) zijne(n) huerp(er)de dat/
een seker mans p(er)soen geheete(n) pirar pliccart sone symoens pliccart/
van byns tegen he(m) gehuert hadde sdaechs om sess stuv(er)s d(aer)/
voe(r) jan barts opde vischm(er)ct gesproken hadde dwelc in dijssend(aighs)/
lestled(en) wel ix weken wech geweest hadde t(er) eender zijd(en)/
en(de) den selve(n) ja(n)ne barts die genoech bekinde des voers(creven)/
steet alsoe geschiet te zijne mair gaf te kynne(n) dat het eene(n)/
swa(r)en last zijn soude al mocht die hueri(n)ge soe geschiet zijn/
nae die lancheit vand(en) tide d(aer)voe(r) elcx sdaechs te geve(n) de voers(creven)/
vi stuv(er)s ter ande(re) bege(re)nde tselve bijd(er) stad gemodereert te/
wordde(n) tot redeliken prise d(aer)inne zijne wed(er)p(ar)tie co(n)senteerde es/
geappointeert en(de) uutgesproken nae dats hen p(ar)tien gekeert hebbe(n)/
totter mi(n)liker uutspraken en(de) moderacie(n) vand(er) stad dat de voers(creven) jan/
barts de(n) voers(creven) va(n) ha(m)male bynne(n) viii dag(en) naestcomen(de) oplegg(en)/
soude de v(er)loepe(n) hue(re) vand(en) selve(n) p(er)de elcx sdaechs iiii st(uvers)/
en(de) voirts va(n) dan voirtane va(n) weken te weten de selve hue(re)/
oplegg(en) en(de) iiii st(uvers) sdaechs tott(er) comst vand(en) selve(n) p(er)de en(de) voir/
tpert inne staen act(um) in (con)s(ili)[o] julii v
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator