SAL7770, Act: V°17.2 (36 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°17.2  
Act
Date: 1483-07-05

Transcription

2021-02-15 by Transkribus Software
Alsoe als ten v(er)volghe arnts van gheele alse geleidt na/
den rechte der stad van loven(e) onder den ande(re)n tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve willems va(n) dyeve(n)/
gescreven es geweest den drossete van rotsselair oft/
sijnen stedehoude(r) hem de selve goede te leve(re)n ende/
peysselic te doen volghen ende oft de voirs(creven) willem/
oft yemant and(er)s daer tegen yet seggen oft allege(re)n/
wilden dat sij des quame(n) op heden als ten naesten v(er)streken(de)/
daghe alh(ier) voer meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) int/
recht gelijc de brieve dat naerd(er) inhielt ende de/
voirs(creven) he willem noch nyema(n)t van sijne(n) weghen op/
heden te rechte niet comen en sijn den voirs(creven) geleydde(n)/
compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)suekende Soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt gielijse eveloege/
bode der stad van loven(e) die cleerde bij sijne(n) eede dat/
de voirs(creven) drossete dexecucie navolgen(de) den voirs(creven) scriven(e)/
gedaen hadde en(de) p(ar)tijen dach bescheiden ter manisse(n)/
smeyers gewijst voer een vo(n)nisse Soe v(er)re des voirs(creven)/
geleydde wed(er)p(ar)tije niet en quame ten opstane smeyers/
en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vanden/
voirs(creven) goeden houden sal in sijne(n) beleide tot sijne(n)/
wettighen gebreken behoef alsoe v(er)re alst noch voer/
hen scepen(en) comen es cor(am) o(mn)ibus scab(inis) dempt(is)/
pynnoc roelants julii v
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator