SAL7770, Act: V°21.2 (43 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°21.2  
Act
Date: 1483-07-07

Transcription

2021-02-15 by Transkribus Software
Allen [(et)c(etera)] dat jaque wed(uw)[e] mercts wilen van post heeft wettelijc/
gemechticht en(de) volcome(n) macht gegeve(n) ja(n)ne philippot/
vrancken de wert en(de) ja(n)ne le bony om alle hue(r) saken/
questien geschillen en(de) bederve(n) die zij nu uutstaen(de) heeft/
oft namaels hebben sal moeg(en) in aenlegg(er)s oft verwerders/
stad hoedanich die zijn met rechte te v(er)wa(r)en te bescudde(n)/
te bedinge(n) te wynne(n) en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen en(de)/
voe(r) alle gerichte(n) gheestelijc en(de) werlijc en(de) teg(en) eene(n)yegelijke(n)/
d(aer) des behoeve(n) en(de) te doen sal moeg(en) wesen En(de) desgelijcx/
(et)c(etera) in meliori forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) hoeve(n) burg(i)m(a)g(ist)ro roelants hove scab(inis) julii vii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator