SAL7770, Act: V°286.2 (567 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°286.2  
Act
Date: 1484-03-02

Transcription

2020-01-29 by Transkribus Software
Allen den ghenen dat henrick bastairt vande(n) werve heeft/
geconstitueert volkome(n) macst p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteit gegeve(n)/
en(de) met des(er) l(ette)ren constitueert volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de)/
aucto(r)iteit gheeft symone vander hofstadt om alle zijn sake(n)/
questie(n) geschille(n) en bederven die hij uutstaen(de) heeft oft namaels/
hebbe(n) sal moege(n) in aenlegg(er)s oft verweerd(er)s stadt hoedanich/
die zijn met rechte te verwa(r)en te bescudde(n) te vervolghen/
te bedinge(n) te wynne(n) en(de) te v(er)liese(n) talle(n) plaetse(n) en(de) voe(r) alle/
gerichte(n) gheestelic oft weerlic dair des te doen oft behoeve(n) sal/
moegen Ende desgelicx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s chijse (et)c(etera)/
in froma Promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo cora(m) boxho(r)en/
burg(imagistr)[o] berge naus(nidere) scabinis martii ii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator