SAL7770, Act: V°320.1 (642 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°320.1  
Act
Date: 1484-03-31

Transcription

2020-02-12 by Transkribus Software
Compa(rer)ende voe(r) den raide vander stadt vrancke van pa/
penbroeck en(de) vrancke uute(n) lyemighe(n) zijn swag(er) t(er) eenre/
zijde(n) en(de) jan van bolloe t(er) ande(re) om thuys geheete(n) molenys(er)/
dwelc hanssen barbier tege(n) hen hadde gehuert d(aer) af den t(er)mijn/
noch duert van s(in)t jansmisse naistcomen(de) ov(er) drie jae(re)n en(de)/
voirts versuect de(n) voirs(creven) ja(n)ne van bolloe Mair want/
de voirs(creven) hanssen buyte(n) lants wae(r) en(de) hem absenteerde soe/
hoopte(n) zij dat zij de naeste soude(n) zijn van heu(r)en goede(n)/
om dair mede heu(r)e prouffijt te doen(e) D(aer)op de voirs(creven) jan/
antwerdden(de) seyde dat hij hoopte te bliven(e) in zijne heu(r)e/
wa(n)t zij bekinde(n) de hue(re) beyde voe(r) en(de) nae gedaen en(de)/
hen gewraecht oft zij thuys beg(er)den om selve te bewoo(n)en/
antwerden zij neen Es get(er)mineert bijde(n) raide vand(er)/
stadt dat aenghemerct dbekinne(n) d(er) voirs(creven) geswage(re)n/
dat de voirs(creven) hue(re) volge soude den voirs(creven) ja(n)ne van bolloe/
den t(er)mijn uut in consilio pleno martii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator