SAL7770, Act: V°321.4-R°322.1 (647 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°321.4-R°322.1  
Act
Date: 1484-04-02

Transcription

2020-02-09 by Transkribus Software
It(em) opde questie opv(er)staen voe(r) den raide vander stadt/
tusschen de bedesett(er)s van s(in)te katlijne(n) van duysborch t(er)/
eenre zijd(en) en(de) ja(n)ne m(er)celijs t(er) ande(re) om der beden/
wille dair op zij de selve janne hadde gesedt beide va(n)/
zijne(n) goede(n) en(de) oic va(n) zijne bedrive als eene ingheseten(en)/
van duysborch voirs(creven) Inde(n) welcke(n) de voirs(creven) jan sustin(er)de/
verloist te zijne hoopen(de) dat zij hem van gheen(en) bedrive/
en behoirden te setten(e) noch niet anders dan als eene/
ingheseten(en) poirte(r) van des(er) stadt die h(ier) inghesete(n) en(de)/
woenachtich es en(de) geweest hadde voe(r) tconsente(re)n der/
loepender beden Dair op de voirs(creven) bedesett(er)s sustine(re)nde/
/ de contrarie seyden dat al mocht hij hier inder stadt zijn sacrame(n)t/
halen woende hij en(de) hadde gewoent te duysborg voirs(creven) ten/
tijde vande(n) consente voirs(creven) en(de) genoot van wate(r) en(de) weyden/
gehadt dwelc zij p(rese)nteerden te thoenen des zij ten dage dair/
toe ghestelt niet en volquamen Es get(er)mineert ind(en) vollen rade/
vander stadt dat de voirs(creven) bedesett(er)s verdoolt zijn janne m(er)celijs/
te setten(e) in heu(r)e bede van eninghe(n) bedrive en(de) dat jan betalen(de)/
zijne bede van zijnen goeden te duysborg gelijc ingeseten(en) van des(er)/
stadt in geliken doen gestaen sal in consilio oppidi ap(ri)lis ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator