SAL7770, Act: V°402.1 (790 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°402.1  
Act
Date: 1484-06-10

Transcription

2019-11-26 by Transkribus Software
Nae dien lijsbeth va(n) willebringen met drie rasteme(n)ten/
behoirlijc met rechte gevolcht heeft op seke(r) h(er)nasch staen(de)/
ten huyse henr(ix) willems te weten inde h(er)berghe geheeten/
den wolf dwelc toebehoirde joncker jor(ijs) capiteyn vand(en) duytschen/
En(de) dat voir seke(r) schult die huer de voirs(creven) joncker jorijs/
sculdich bleven was en de conde d(aer)af heeft doen doen inde/
herberghe voirs mits dat hij een man va(n) buyten lants was/
daghelijcx volgen(de) den orloge En(de) want by(n)nen den voirs(creven) drie/
rasteme(n)ten de voirs(creven) joncker jorijs noch nyema(n)t va(n) zijne(n) wege(n)/
geco(m)pareert en es den om de voirs(creven) rasteme(n)te(n) te scutte(n) oft tvoirs(creven)/
h(er)nasch met rechte v(er)antweerden(de) s en(de) de voirs(creven) lijsbeth/
co(m)pare(re)nde inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(e) trecht/
voirt versocht heeft Soe hebben de hee(re)n scepen va(n) loeven(e)/
ter manissen smeyers nae dat hen bij cleernisse jasp(er)s/
claes vorste(r) des(er) stadt behoirlijc gebleken heeft de voirs(creven)/
drie rastame(n)ten behoirlijc en(de) met rechte geschiet te/
zijne en(de) oic de conde gelijc voirs(creven) es gedaen te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nissen dat de voirs(creven) lijsbeth s hue(r) schult/
verifice(re)n en(de) clee(re)n soude bij eede en(de) dae(re)ntynden recht/
in sca(m)pno p(re)d(i)c(t)o eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator