SAL7770, Act: V°407.5 (804 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°407.5  
Act
Date: 1484-06-07

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
It(em) de voirs(creven) p(er)sonen hebbe(n) de voirs(creven) vestich(eit) gedaen om d(aer)/
mede te voldoen(e) de t(er)mi(n)atie vander stadt geg(even) tussche(n)/
de voirs(creven) van velme(re) t(er) eenre zijde(n) en(de) den voirs(creven) wout(ere)n/
vloechs t(er) ande(re) juni ii lestled(en) En(de) t(er) voldoeni(n)ge(n) der/
selv(er) hebbe(n) de voirs(creven) ii yerste p(er)sone(n) gesedt ond(er) scepen(en)/
xii l(i)b(ra) ii s(cellingen) ix d(enieren) gr(oot) brabants en(de) ix rijnschg(ulden) xii st(uvers)/
om die achtervolg(ende) der voirs(creven) t(er)mi(n)atie hem gegeve(n) ter/
voordde(r) hen t(er) ande(r) zijd(en) oic voldoen(de) Coram eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator