SAL7770, Act: V°409.1 (807 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°409.1  
Act
Date: 1484-06-21

Transcription

2019-11-17 by Transkribus Software
Compa(rer)ende voe(r) den raide vander stadt jan van thiene(n) ind(en) bonte(n)/
osse t(er) eender zijd(en) en(de) de weduwe jans wile(n) blanck(ar)t met/
willem(me) pierart d brueder des voirs(creven) wilen jans t(er) ande(re) om der/
co(m)mentscap wille vand(en) huyse geheete(n) den swertte(n) leeu tege(n)/
den haze ov(er) dwelc de voirs(creven) jan van thiene(n) tege(n) den voirs(creven) wile(n)/
janne hadde gecocht seggen(de) de selve jan van thiene(n) dat voirw(er)de/
was inder co(m)menscap dat hem tselve huys s(in)tjansmisse naistc(omende)/
volge(n) soude onbelet oft d(aer) af moete(n) hebbe(n) zijne(n) goede(n) moet/
versueken(de) dat hij hem tselve huys dade(n) volge(n) Dair op de voirs(creven)/
wed(uw)[e] en(de) wille(m) seyde(n) dat zij dat alsoe genoech bekinde(n) gesciet/
te zijne mair hen wa(r)e dat onmoeghelic den doen en(de) nae vele/
debattatie(n) van p(ar)tije(n) en(de) onderwijs t(er) eenre zijde(n) en(de) t(er) ande(r) bijd(en)/
raide van gedaen en(de) zij hen van heu(r)en geschille hebbe(n) gekeert inde/
mindelijke uutsprake vand(en) voirs(creven) raide heeft den voirs(creven) raet/
rijpelijc op alle gelegenth(eiden) en(de) voirgheschiedeniss(en) gelet uutgesproke(n)/
en(de) verclairt dat de voirs(creven) comentscap vand(en) voirs(creven) huyse sal/
versmelte(n) zijn en(de) blive(n) te nieute En(de) sulle(n) de voirs(creven) weduwe en(de)/
wille(m) gehouden zijn den voirs(creven) janne te betale(n) en te restitue(re)n thien/
rijnschg(ulden) vand(en) twintiche(n) bij he(m) gegeve(n) en(de) hem te doen volge(n)/
alsulke scepen(en) brief spreken(de) van vijfthien rijnschg(ulden) erflijc als/
hij den voirs(creven) wile(n) janne in hand(en) geg(even) heeft en(de) voirts alle/
scepen(en) brieve(n) te beyd(er) zijden te nieute doen in (con)silio presentibus/
ambobus burgim(a)g(ist)ris pynnock hove naus(nydere) scabinis borchove(n)/
wijtfliet horst oeghe ziels et plu(r)ibus aliis junii xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator