SAL7770, Act: V°412.3-R°413.1 (813 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°412.3-R°413.1  
Act
Date: 1484-06-22

Transcription

2019-11-21 by Transkribus Software
It(em) claes van boemale briede(r) in p(rese)ntia heeft versek(er)t willem(me)/
van waest geh(eten) moesien en(de) goirde van gheele janss(one) aut en(de)/
geloeft op zijn lijf en(de) op zijn goet en(de) op soenbreke te zijne/
dat hij ne(m)mermeer om gheenrehande sake(n) oft stucke(n) wille die/
geschiet moege(n) zijn tussche(n) hem en(de) t(er) eenre en(de) den voirs(creven)/
willem(me) en(de) goirde t(er) ande(r) zijde(n) den selve(n) willem(me) en(de) goirde/
vyantscap hatye noch wangonst drage(n) en sal noch de(n) selve(n)/
moyen noch dage(n) buyte(n) lants oft elders oft oic te ca(m)pe/
suecke(n) oft eyssche(n) bij hem selve(n) noch nieman(de) anders bekinnen(de)/
/ oft hij teghen ennich van des(er) dade dat hij sal sijn soenbrek(e) en(de)/
peysbrek(e) en(de) dat hij dair aen verbeurt sal hebbe(n) zijn lijf/
en(de) goet Behalven oft hij hen eyssche(n) wilt oft aenspreke(n)/
dat hij dat doen mach met rechte coram hoeven burg(magistr)[o]/
berghe wants scabinis junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator