SAL7770, Act: V°44.2 (89 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1483-08-09

Transcription

2019-11-02 by Transkribus Software
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan duer van colen heeft geco(n)stitueert/
volcomen p(ro)curacie en auctoriteit gegeve(n) en(de) met desen mechtich/
maect meest(er) arnoute ghenyck? ca(n)nonic der kercken van/
sinte pet(er)s te luydic willem(me) van leefdale ende ja(n)ne vanden/
breeden aut om [met rechte] te v(er)volghen en(de) te bedinghen en(de) te beleyden/
alsulken sake als hij uutstaen(de) heeft teghen berthelmeeuse/
henrixsone sijne(n) wive oft yemant and(er)s getuygen ofts behoeft/
daer inne te leyden der wed(er)p(ar)tijen getuygen te sien swe(r)en/
die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n Ende alle tghene daer/
inne te doene en(de) te vorde(re)n dat de voirs(creven) jan selve soude/
moegen doen telk(er) tijt oft hij tegewoirdich en(de) voer oegen/
wa(r)e in for(ma) P(ro)mitten(s) rat(um) salvo iusto calc(ulo) cor(am) hoeven/
burg(imagistro) opp(endorp) berghe scab(inis) aug(usti) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator