SAL7770, Act: V°445.3-R°446.1 (840 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°445.3-R°446.1  
Act

Transcription

2019-11-05 by Transkribus Software
Symoen van scorrenberch van arscot doet gebieden den/
tsijs en(de) goede hier na bescreve(n) Inden yersten vi gulde(n) hollantsche/
erflecs tsijs die hi heeft en(de) houdende is aen en(de) op vijf boende(re)/
/ onder lant eeusel en(de) bosch luttel min oft meer vrancs willem alen/
gelegen op raemsele inde prochie van herssele tusschen de goede stas/
wijnrix en(de) de goede willems vand(er) meynartshoven v(er)cregen jegen de(n)/
voirs(cregen) vrancke(n) willem alen en(de) d(aer) af de voirs(creven) symoen goedinghe ont/
faen heeft voe(r) hof en(de) he(re) daerme(n) de vors(vreven) goede af houdende is Item/
een huys en hof met zijnre toebehoirten gelege(n) tarscot inde bonewijc/
opten hornock vander kerchofstrate tusschen de selve strate en de goede loenijs/
van wechel v(er)cregen jegen janne peters dieme(n) heet vanden doren en(de)/
d(aer) af de voirs(creven) symoen goedinge ontfaen heeft voe(r) scepen(en) van arschot/
Te dien eynde (et)c(etera) Hier af sijn de drie gebode gedaen te weten/
dyerste gebot d(aer) af des sondaeghs opte(n) lesten dach van aprille int jae(r)/
ons he(re)n m cccc en(de) dertich p(rese)ntibus jacobo ex lyemi(n)ghen (et) joh(ann)e de/
borchove(n) iuniore scabinis lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des sondaeghs ov(er)/
xiiii nacht d(aer) naest volgende P(rese)ntibus egidio rike (et) henrice wante sca/
binis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer) af des sondaighs ov(er) xiiii [nacht] d(aer) na staphans/
volgende p(rese)ntib(us) will(el)mo lombart (et) jacobo ex lyemi(n)ghen p(re)d(i)c(t)o scabi(ni)s/
lovan(iensis)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator