SAL7770, Act: V°447.2-R°448.1 (847 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°447.2-R°448.1  
Act

Transcription

2019-11-16 by Transkribus Software
Alart pochet sone jans pochet van wavre doet gebieden de goede/
hier na bescreven Inden yersten een huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n) ge/
legen te chenial tussche(n) de goede jans clerx en(de) de goede alarts wilen/
pochet Item ene(n) hoff gelege(n) aende weyde geheten joincort neest de(n)/
goeden jans de bye Ite(m) een stuck lants gelege(n) aende vlier naest de(n) goede(n)/
colarts baudewijn It(em) een half dachmael lants daer den wech van/
nyvele doer gaet naest der kerken lant van dyon gelege(n) neest de(n)/
goede arnts de bye It(em) iii vierdel lants daer den wech va(n) nyvele/
doer gaet naest d(er) kerken lant van dyon It(em) een stuck lants/
gelege(n) te herysart neve(n) de goede jan hancar da(m)me oede It(em) iii/
vierdel lants gelege(n) neven dbosch geheten nowelettez It(em) een dach(mael)/
lants gelege(n) te herysart neve(n) de goede des vors(creven) jans hancar da(m)me/
oede It(em) een stuck lants gelege(n) aenden ronden houwe It(em) (½) dach(mael)/
lants gelege(n) aende grecht vande(n) groten dale It(em) een stuck lants/
gelegen ten bosch weert die brebchons was neven de goede/
willems van dion Ite(m) vii vierdel lants gelegen aende bor/
dornenwech neven de goede bernarts vanden bordeele It(em) een (½) dach(mael)/
/ lants gelege(n) aenden wech van wavre alre naest de(n) goeden colarts/
baudwijn It(em) iii dach(mael) lants een vierdel min gelege(n) te baty in twee/
stucke(n) It(em) een stuck lants gelege(n) onder sartial neven de goede philips/
soen goffains masaleine It(em) een stuck lants gelegen te bierait weert/
neve(n) de goede willems van dion It(em) (½) dach(mael) lants gelege(n) aen pedeken/
van sartial neve(n) de goede stevens de molimal It(em) (½) boend(er) en(de) (½)/
dach(mael) lants gelege(n) aende(n) dornewech neve(n) de goede jan hancar da(m)me oude/
It(em) (½) boend(er) lants gelege(n) aende doerne naest de(n) goeden goffijns mazaleine/
It(em) i dach(mael) lants gelegen aent groet dal neven de goede peters le cherpetier/
It(em) i dach(mael) lants gelege(n) aende driesch de molimal neve(n) de goede arnts/
de bye vercrege(n) jege(n) janne de fontengines van gysemeville en(de) ka/
th(er)inen de sart sinen wive en(de) dair af de vors(creven) alart pochet goedinghe/
ontfaen heeft voe(r) hof en(de) he(re) daermen de voirs(creven) goede af houden(de) is/
Hier aff sijn de drie gebode gedaen Te weten dyerste gebot d(aer) af/
des sondaeghs xxviii daghe in mey int jae(r) m cccc en(de) xxx/
p(rese)ntibus egidio rike (et) henrico wante scab(inis) lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af/
des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgende p(rese)ntib(us) will(el)mo/
lombart (et) jacobo ex lyemi(n)ghe(n) scabinis lov(aniensibus) Tderde gebot d(aer)aff/
des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er) myddel volgende p(rese)nt(ibus)/
goess(uino) ouderogge (et) dyonisio boys scabinis lov(aniensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator