SAL7770, Act: V°456.2 (880 of 898)
Search Act
previous | next
Act V°456.2  
Act

Transcription

2019-11-09 by Transkribus Software
joffrouwe kath(er)ine van vorsselaer die na de heerlicheit ons genedichs he(re)n/
van brabant ende na zijnre stad recht van loeven comen en(de) geleydt is/
tot allen den goeden arnts van vorsselaer haers brueders sone jans wilen/
van vorsselaer die natuerlic soen was gheerts wilen he(r) tot vorsselaer/
in huysen hoven wynnende landen beemden eeuselen tsijse rente(n) ende/
erfpacht met allen hae(re)n toebehoirten inde prochie van hilwae(re)nbeke ende/
elswae(r) inden lande van brabant gelege(n) doet de selve goede gebieden/
te dien eynde (et)c(etera) Hier aff sijn de drie gebode gedaen Te weten dyerste/
gebot d(aer) aff des sondaighs xviii daghe in februario int jae(r) ons he(re)n/
m cccc en xxx p(rese)ntibus joh(ann)e de borchove(n) et goessuino ouderogge scab(in)is/
lov(aniensibus) Dand(er) gebot d(aer) af des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) naest volgen(de)/
p(rese)ntibus goessuino ouderogge et arnoldo vanden velde scabinis lov(aniensibus)/
Tderde gebot d(aer) af des sondaighs ov(er) xiiii nacht d(aer) na sond(er)/
myddel volgende p(rese)ntibus judoco absoloens (et) arnoldo vande(n)/
velde scabinis lovan(iensibus)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator