SAL7770, Act: V°5.5 (6 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°5.5  
Act
Date: 1483-06-30

Transcription

2020-12-28 by Transkribus Software
Item gheerken perboem heeft geloof janne vasont secr(etaris)/
lijsbetten weduwe lodewijcx wilen de smet en(de) jorise/
hue(re)n sone oft den eenen van hen twee ryns gul(den)/
te lx pl(a)c(ken) tstuc en(de) vijff st(uvers) deen helicht te kersmisse/
loven(e) kercmesse naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht te/
kerrsmesse d(aer) na te betalen quolibet ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n)/
burg(imagistr)[o] junii ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator