SAL7770, Act: V°78.1 (146 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°78.1  
Act
Date: 1483-09-02

Transcription

2021-11-02 by Transkribus Software
Want jaques pouly als geleyt nae deser stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve van loeven(e) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve germeyns jans wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aen den meye(r) va(n) g[r]aven oft/
zijne(n) stedehoude(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n)/
g(er)maine(n) dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft hij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve/
impugne(re)n tot welken daghe de voirs(creven) g(er)main noch nyema(n)t/
van zijne(n) wege(n) geco(m)pareert en is den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij/
rapporte wouters va(n) boeve(n)rode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
bescheydinge geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht va(n) zijne(n) beleyde leveri(n)gen en(de) scepen(en) brieve(n) voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno sept(embris) ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator