SAL7770, Act: V°87.5-R°88.1 (161 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°87.5-R°88.1  
Act
Date: 1483-09-15

Transcription

2021-11-03 by Transkribus Software
It(em) henrick van opscheye jan ende goirt sijn kinde(re)n/
prius emancip(ati) de (con)s(ens)[u] des voirs(creven) hens vad(er)s ende/
peters vand(er) hoeven borg(er)meest(er)s inde stat vande(n) vriende(n)/
d(er) selv(er) kinde(re)n van huer(er) moed(er) wegen affirmeren(de) dit ten/
meesten orbe(r) en(de) p(ro)fijte der voirs(creven) kinde(re) gedaen te sijne/
In p(rese)ncien hebben gekint en(de) gelijdt voer hen en(de) henricke/
van opscheye den jongen brueder voirs(creven) gebruede(re)n die sij
//
hier inne geloven te v(er)vangen dat berthelmeeus van maelcote/
oem der voirs(creven) kinde(re)n vand(er) moeder wegen hen ov(er)gelevert/
heeft de pe(n)ninge van twee rinssche gulden(en) erfelic vand(en) drie/
rinssche gul(denen) erfelic die comen wae(re)n vanden vercope vanden/
twee huysen metten toebehoirte(n) gelegen int pelleberchstraetken/
die tgasthuys tegen den voirs(creven) vader en(de) kinde(re)n gecocht heeft/
en(de) die gesedt wae(re)n in handen des voirs(creven) berthelmeeus/
ja(nua)[rii] ix a(nn)[o] lxxxii om die ten meeste(n) orbe(r) en(de) p(ro)ffijte vande(n)/
selven kinde(re)n aengeleegt te wordden Bekinnen(de) dat metten/
selve(n) pe(n)ningen gecocht sijn seke(re) erfgoede gelege(n) te bout(er)shem/
d(aer) af de vader tot behoef sijnd(er) kinde(re)n voir hoff ende he(r)e/
de guedinge op morghen ontfangen sal Schelden(de) daer/
af quite den voirs(creven) berthelmeuse zijn oir ende erfgename(n)/
en(de) alle ande(re) dient aengaen mach P(ro)mitten(tes) null(a)t(en)us alloq(ui)/
mair vander selv(er) ov(er)leveringen en(de) ontfange tegen eeneyegelike(n)/
inne te stane cor(am) berghe hove sept(embris) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator