SAL7770, Act: V°90.1 (169 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°90.1  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2021-11-02 by Transkribus Software
It(em) alsoe als ten v(er)volghe wery colchon geleydt sijnde voer/
sijn wettich gebrec na des(er) stad recht tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve ernarts wilen wilen van blockem te/
wat plaetssen die gelegen sijn gescreve(n) es geweest den/
meye(re)n van adorp le petit en(de) den bailli va(n) ha(n)nut oft hue(re)n/
stedehoude(re)n hem de selve goede te leve(re)n en(de) peysselic/
te doen volghen Ende oft henri le corbesil de weduwe/
pierarts wilen del four de weduwe des voirs(creven) wilen/
ernarts en(de) jan dompmartin als p(ro)cur(eur) der cap(it)len van/
sinte berthelmeeus te ludic en(de) oic gielijs del tour oft/
yemant and(er)s d(aer) teghen yet hadden willen seggen oft/
and(er)ssins allege(re)n dat sij des op heden als ten naesten v(er)streken(en)/
daghe comen wa(r)en alh(ier) inde banc voer meye(r) en(de) scepen(en)/
int recht gelijc de versuecbrieve(n) dat voird(er) inhielde(n)/
Ald(aer) de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
comen en sijn ende de voirs(creven) geleydde compare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueckende doende oic blijcken certificacie (en) dexecucie/
bijden voirs(creven) officie(re)n gedaen te sijne navolgen(de) den voirs(creven)/
versuecke Soe hebben de scepen(en) va(n) loeven ter/
manessen smeyers gewijst voer een vo(n)nisse soe v(er)re/
des voirs(creven) geleydde wed(er)p(ar)tie niet en quame ter opstane/
smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen hem dan vande(n)/
voirs(creven) goeden houden sal in sijne(n) voirs(creven) beleyde ende/
scepen(en) brieve(n) tot sijne(n) wettigen gebreken behoef soe/
v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es cor(am) o(mn)ibus/
scab(inis) dempt(is) pynnoc roelants sept(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator