SAL7770, Act: V°91.2 (173 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°91.2  
Act
Date: 1483-09-19

Transcription

2021-11-08 by Transkribus Software
It(em) jan de fuyc molde(r) woenen(de) inde moelen/
onder de borch in p(rese)ncia heeft gelooft alijten va(n)/
finer en(de) margriete(n) huer(er) docht(er) op sijn lijf en(de) op/
sijn goet en(de) op peysbreker en(de) soenbreker te sijne/
dat hij om gheenderhande saken noch stucken wille/
die tot desen daghe toe tusschen hen ter eenre/
en(de) hem t(er) ande(re) geschiet moegen sijn den selven/
hatye viantscap noch veede dragen noch doen en/
sal aen hen lijf noch aen hen goet tinde(re)n noch/
crincken buyten lants daghen noch te campe/
eysschen in gheend(er) manie(re)n bij hem selve(n) noch bij/
nieman(de) anders Bekinnen(de) hem oft hij h(ier) tegen/
dade dat hij v(er)buert sal hebben sijn lijf en(de) goet/
te wat plaetssen (et)c(etera) in for(ma) (et)c(etera) boxhoren/
burg(imagistro) opp(endorp) tants scab(inis) sept(embris) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator