SAL7770, Act: V°97.2 (184 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°97.2  
Act
Date: 1483-09-25

Transcription

2021-11-05 by Transkribus Software
It(em) de voirs(creven) willem pierart in p(rese)ncia heeft gelooft/
den voirs(creven) ja(n)ne blanckart sijnen brued(er) vande(n) yersten bedde/
ov(er)mits der guedinghen die de selve jan hem heeft gedaen/
van allen den wynnen(de) landen die hij liggen(de) hadde te meenssele/
en(de) d(aer) omtrint dat hij den selven janne sal betalen vijff/
halst(ere)n rogs goets en(de) payabels met wa(n)ne en(de) met/
vede(re)n wel bereyt en(de) leve(re)n tot sijne(n) huys alle jaire/
sint andriesmesse oft e(m)mers talre lancsten binnen de/
vie(r) kersdaghe soe lange hij leven sal ende niet lang(er)/
quol(ibe)t ass(ecutu)[(um)] Met alsulker vorw(er)den en(de) condicien oft de/
voirs(creven) willem te(n)nig(er) tijt gebreckelijc wa(r)e de voirs(creven) vijf/
halst(ere)n corens te betalen en(de) ten huyse des voirs(creven) jans/
te leve(re)n uut(er)lijc binne(n) de voirs(creven) vie(r) kersdagen dat/
in dien gevalle de voirs(creven) jan niet tegenstaen(de) der/
voirs(creven) guedingen alle de voirs(creven) winnen(de) landen te/
meenssele en(de) d(aer)omtrint gelegen sal moegen aenveerden/
en(de) van dan voirtaen houden en(de) besitten soe hij tot des(en)/
daghe toe gedaen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator