SAL7772, Act: R°11.2-V°11.1 (17 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°11.2-V°11.1  
Act
Date: 1485-06-30

Transcription

2021-02-03 by Gerry Van Helmont
Want collijn ronchijn als p(ro)cur(eur) willems dantijn als/
geleydt na des(er) stadt recht voe(r) zijn wettich gebreck/
uut crachte van scep(enen) brieve(n) van loeven(e) tot alle(n) den/
goede(n) beide have en(de) erve collijns wile(n) danijns soe/
wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescr(even) aenden bailluy van ha(n)nuyt oft zijne(n) stedehoud(er)/
alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) collijne danijns/
sone des voirs(creven) wile(n) collijns dach van rechte alh(ier) te/
compare(re)n oft hij tege(n) de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde wille(n)/
allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n heeft doen
//
bescheyden tot welcken daghe de voirs(creven) collijn danijns/
noch nieman(de) van zijne(n) wege(n) gecompareert en is/
den voirs(creven) geleydden altijt compa(rer)ende en(de) trecht voirt/
versuecken(de) zoe hebbe(n) de scep(enen) van loeven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers na dat hen bij rescripte des voirs(creven) bailluys/
behoirlic heeft gebleke(n) de voirs(creven) leveringhe en(de) dach be/
scheidinghe bij hem geschiet te zijne gewese(n) voe(r) een/
vonnisse datme(n) den voirs(creven) geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n)/
houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleide en(de) leve/
ringhe(n) voirs(creven) alsoe verre alst noch voe(r) hen scepen(en)/
come(n) is Coram eisdem
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator