SAL7772, Act: R°114.2 (194 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°114.2  
Act
Date: 1485-10-06

Transcription

2021-11-22 by Gerry Van Helmont
It(em) vrouwe jeha(n)ne rijngrevi(n)ne en(de) vrouwe van rotselair/
en(de) hair arnt van salme(n) heur na(tur)lijc brued(er) in p(rese)n(ci)a/
hebbe(n) quijtgescouwe(n) willemair van asshe als erfg(ename)/
henricks wile(n) vand(er) eycke(n) van alle(n) alsulke(n) actien/
eysche(n) en(de) so(m)me van penni(n)ghe(n) die zij tot wile(n) henr(icke)/
vand(er) eycken uutstaen(de) gehadt moege(n) hebbe(n) uut/
sake(n) vand(en) regimente dat de voirs(creven) wile(n) henr(ick) gehadt/
heeft inde heerlich(eit) en(de) goede van rotselair met/
heurr(er) toebehoirte(n) consente(re)nde dat alle gelofte(n)/
die de voirs(creven) willem(air) voe(r) scep(enen) van loeven(e) uut ocsuyne/
van dien gedaen moege(n) hebbe(n) [te nyeute zijn] Promitten(tes) null(a)t(en)us/
alloq(ui) sed war(andizare) renu(n)tian(tes) (etcetera) behalve(n) dat d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) alle brieve(n) gescrifte(n) boeke(n) en(de) munime(n)ten/
die hij oft h(er) wille(m) vand(er) eycke(n) onder hebbe(n) aengaen(de)/
den bewinde oft regime(n)te van rotselair sculdich sulle(n)/
sijn ov(er) te gheve(n) t(er) maniss(en) van m(ijn) jouffr(ouwe) oft heu(r)en/
ghemechtichde(n) Coram eisdem
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator