SAL7772, Act: R°13.1-V°13.1 (21 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°13.1-V°13.1  
Act
Date: 1485-07-01

Transcription

2021-02-10 by Gerry Van Helmont
Compare(re)nde voir den raide vand(er) stad jan van belle/
en(de) adam van beylair als de bedesetters des dorps/
van meerhout met deser stad brieven alhier bescreve(n)/
zijnde ter instan(e) ende vervolghe jans scosters ter/
eend(er) zijden ende j de selve jan scosters ter ande(re)/
om der beden wille die de voirs(creven) bedesetters yesschen/
den goidshuyse van meeghdendale bij oplynthe(r) van/
zeke(re)n hue(re)n goeden onder hen gelegen die alsoe/
sij seyden tvoirs(creven) goidshuys hadde vercregen tegen/
theerscap van assche die als sij voirts seyden/
altijt hadden gestaen met hen te scote ende te lote/
en(de) hadden in allen beden gelijc den ande(re)n goeden/
inden voirs(creven) dorpe gelegen mede gecontribueert/
hadden mits dien en(de) dat de voirs(creven) jan als/
huerlinck de voirs(creven) goede besadt hem zijn beesten/
afgepant dair inne zij sustineerden wel gefu(n)/
deert te zijne ende dat de geeyschte bede met/
coste en(de) co(m)me(r) dair aen soude wordden verhaelt/
Dair op de voirs(creven) jan scosters antweerde ter/
p(rese)ncien vanden hoefmeest(er) des voirs(creven) goidshuys/
die alh(ier) om ande(re) saken bescreve(n) was en(de) en(de)/
tegen ande(re) p(er)soene(n) die hij hier bescreven hadde/
te rechte stont dat hem van dien der voirs(creven)/
bedesette(re)n voirneme(n) niet genoech en conste/
verwonde(re)n gemerct alsoe hij p(rese)nteerde te bewijsen(e)/
van zijnd(er) hueringe(n) den voirs(creven) goidshuyse hadde/
betaelt en(de) vernuecht mits den welken sij/
op hem wa(r)en verdoelt mer oft zij gebreck/
hadden mochten zij ende wa(r)en sculdich dat/
te volgen opde goede dair af zij de bede yesschen/
oft op ande(re) des voirs(creven) goidshuys pechtene(re)n die/
den selven goidshuyse genoech sculdich zijn met/
vele meer reden(en) ter eenre en(de) ter ande(r) zijden/
geallegeert Is get(er)mineert bijden voirs(creven) raide/
dat de pe(n)ni(n)ge en(de) p(ro)cedue(re) der voirs(creven) bedesette(re)n
//
wel en(de) te rechte gevordert en(de) gedaen es en(de)/
dat zij dair mede voirst sullen moegen va(r)en/
en(de) p(ro)cede(re)n in pleno (con)s(ili)[o] julii p(ri)ma
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator