SAL7772, Act: R°42.4 (70 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°42.4  
Act
Date: 1485-08-02

Transcription

2021-03-29 by Gerry Van Helmont
It(em) berthelmeus henr(icx) s(one) int p(er)deke(n) heeft gelooft dat hij aelbrechte tants/
die aen he(m) borge bleve(n) is voe(r) ja(n)ne door tott(er) so(m)me(n) toe van hond(er)t en(de)/
nege(n)tachtentich r(ijnsch) g(ulden) eens niet voirde(r) prame(n) en sal da(n) voe(r) de so(m)me va(n)/
vijftich r(ijnsch) g(ulden) eens al wa(r)e met rechte bevonde(n) dat hij van ja(n)ne door sculd(ich)/
wa(r)e meer te hebben(e) met rechte da(n) de voirs(creven) vijftich r(ijnsch) g(ulden) gedrage(n)/
behalve(n) dat hij op sijn beloep van rechte sal bliven staen(de) tege(n) janne door om/
tsurpl[(us)] aen hem alleen(e) en(de) zijn goede te v(er)hale(n) Cor(am)/
nausnijde(re) vynck augusti ii[a]
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator