SAL7772, Act: R°57.2-V°57.1 (97 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°57.2-V°57.1  
Act
Date: 1485-08-19

Transcription

2021-05-05 by Gerry Van Helmont
Allen den ghene(n) (etcetera) doen condt en(de) te weten(e) dat/
opten dach van heden datum van des(er) voe(r) ons come(n)/
is in p(ro)pe(re)n p(er)sone henrick tesch ingeseten(e) der stadt/
van antwerpe(n) en(de) heeft gekint en(de) gelijt dat/
adriaen van verheylwige(n) wissele(r) van des(er) stadt he(m)/
deugdelic en(de) in ge(re)den penni(n)ge(n) gegeve(n) heeft en(de)/
betaelt de so(m)me van duysent rijnsch g(ulden) elke(n) te/
xx stuv(er)s tstuc ge(re)kent begrepen inde(n) oepen(en) br(iev)[en]/
van obligatie(n) onder den segel der stadt van sint truyde(n)/
dair dese onse oepen(en) brieve(n) aen gehecht zijn en(de)/
heeft dair o(m)me de voirs(creven) henrick den voirs(creven) adriane/
ov(er)gegeve(n) en(de) getransporteert de voirs(creven) brieve in/
alle(n) den selve(n) rechte en(de) machte also hij die hadde/
om de voirsc(creven) so(m)me opde voirs(creven) stadt van s(int) truyde(n)/
en(de) ingheseten(en) der selv(er) met rechte te verhalen
//
theeringhe en(de) leystinge te versueke(n) en(de) te vervolgen/
in alle der vuege(n) forme(n) en(de) manie(re)n dat de voirs(creven)/
henrick soude hebbe(n) moege(n) doen soe verre hij/
de voirs(creven) brieve(n) in zijnre macht hadde behouden/
des torconde(n) hebbe(n) wij (etcetera) Coram tybe burg(imagistr)[o] pynnock hove scabinis augusti xix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator