SAL7772, Act: V°10.4-R°11.1 (16 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°10.4-R°11.1  
Act
Date: 1485-06-30

Transcription

2021-02-03 by Gerry Van Helmont
Want collijn ronchijn als geleydt na des(er) stadt/
recht voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte van scep(enen)/
brieve(n) van loeven(e) tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de)
//
erve jans wilen rigault soe wair die gelegen/
zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aend(en)/
meye(r) dorp le grande oft zijne(n) leen en(de) alle de selve/
goede heeft doen leve(re)n en(de) rygault rigault sone des/
voirs(creven) wile(n) jans dach van rechte alhier te compa(rer)en/
oft hij tege(n) de voirs(creven) leveringhe yet hadde wille(n) allige(re)n/
oft de voirs(creven) scep(enen) brieve impugne(re)n heeft doen bescheid(en)/
tot welke(n) dage de voirs(creven) rygault noch nieman(de)/
van zijne(n) wege(n) gecompareert en es den voirs(creven) ge/
leydde(n) altijt compa(rer)ende en(de) trecht voirt versueken(de)/
Soe hebbe(n) de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
na dat hen bij rapporte gielijs eveloege behoirlic/
heeft gebleke(n) de voirs(creven) leveringe en(de) dach bescheidinghe/
geschiet te zijne gewesen voe(r) een vonnisse datme(n) de(n)/
voirs(creven) geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde/
macht va(n) zijne(n) beleide en(de) leveri(n)ghe(n) voirs(creven) alsoe/
verre alst noch voe(r) scep(enen) come(n) es in sca(m)pno cor(am) o(mn)ib(us)/
dempto hove junii ultima
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator