SAL7772, Act: V°11.3-R°12.1 (18 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°11.3-R°12.1  
Act
Date: 1485-06-30

Transcription

2021-02-03 by Gerry Van Helmont
Van allen alsulke(n) questien en(de) geschille(n) als ennichssins/
uutstaen(de) zijn tussche(n) janne de hont als p(ro)cur(eur) ottens/
vand(en) velde t(er) eenre en(de) qui(n)ten(e) baers t(er) ande(r) zijde(n)/
hebben hen de voirs(creven) p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de) verbonden/
inde eendrechtige uutsprake Te weten(e) de voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) ottens in huyge(n) van udekem en(de) willem(me) p(ate)r n(oste)r
//
ende de voirs(creven) quinten in ghijsbrechte van holsbeke/
en(de) janne van udekem en(de) dese uutsprake sulle(n) doen/
de voirs(creven) segg(er)s bynne(n) xiiii dage(n) naistcomen(de) bij/
alsoe dat elc p(ar)tie heur segge(er)s bynne(n) middele(n) tijde sal/
moete(n) informe(re)n en(de) vergade(re)n zoe wie dair af in/
gebreke wa(r)e vander p(ar)tien alsoet voirs(creven) es te doen(e)/
die soude verbeu(r)en alsulke(n) vijftich rijnsch guld(en) dair/
questie af es en(de) sulle(n) de seggers heur uutsp(ra)ke/
voe(r) scepen(en) doen Promitt(entes) rat(um) vi(delicet) dictus johannes/
hont ex p(ar)te dicti ottenis Coram py(n)nock naus(nydere)/
junii ultima
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator