SAL7772, Act: V°115.1 (195 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°115.1  
Act
Date: 1485-10-24

Transcription

2021-11-22 by Gerry Van Helmont
Allen den ghenen doen condt dat meest(er) philips/
vande(n) neele meest(er) in arte(n) godfroit en(de) g(er)main vand(en)/
neele sijne bruede(re)n hebbe(n) geconst(itueer)[t] meeste(re)n zy/
brechte vand(en) neele docteur in medicine(n) om alle/
heu(r)e(n) goede(n) rente(n) pachte(n) en(de) ande(re)n toebehoirten/
die sij hebben int lant van breda oft d(air) omtre(n)t/
Te verwa(r)en te mane(n) teyssche(n) op te beu(r)en en(de) te/
ontfange(n) dair voe(r) te pande(n) te dage(n) en(de) restame(n)te/
te doen legge(n) composicie en(de) mynlijke yffeni(n)ghe/
d(air) af te make(n) scep(enen) br(iev)[en] te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n/
getuygenisse te leyde(n) der wederp(ar)tie(n) getuyge(n) te sien/
swee(re)n die te batte(re)n te replice(re)n te duplice(re)n alsoe/
int p(ri)ncipael als int accesseur en(de) alle pointe(n) va(n)/
rechte d(air) toe te vorde(re)n dat de selve (con)stituan(t) selve/
doen soude(n) oft mochte(n) wairt dat hij voe(r) ooge(n)/
wa(r)en en(de) voirts (etcetera) in meliori for(ma) Promitt(entes)/
ratu(m) renu(n)tian(tes) (etcetera) salvo iusto calculo Cor(am) boxho(r)en/
burg(imagistr)[o] pynnock opp(endorp) scab(inis) oct(obris) xxiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator